زمینه فعالیت


all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all


مشاوره و ارائه راه حل در حوزهIT

طراحی و اجرای پروژه های مرکز داده با آخرین تکنولوژی روز

طراحی و پیاده سازی سیستمهای جامع امنیت ارتباطات و اطلاعات

پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری

طراحی و اجرای پروژه های مجازی سازی

طراحی واجرای سیستمهای NOC

ارائه راه کار جهت بهینه سازی شبکه های کامپیوتری

نصب و راه اندازی سیستم VOIP برپایه تجهیزات Cisco

آموزش دوره هایMicrosoft ،Cisco ،Linux

ارائه سمینارهای آموزشی،توجیهی و… در زمینهIT