شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات هگمتانه با هدف ارائه الگویی استاندارد در زمینه اجرا و پشتیبانی پروژه هایICTدر ابتدای سال 1385 شکل گرفته است و با تکیه بر تجربه و تخصص موسسین و کارشناسان خبره خود ، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی، مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب در حوزهICTشامل مراکز داده، انواع شبکه های کامپیوتری، ایمن سازی، مجازی سازی، بهینه سازی و آموزش در این حوزه را به عنوان رکن اصلی خود قرار داده، آماده ی ارائه ی خدمات، آموزش و انتقال تجربیات و تخصص های خود می باشد.