رزومه

 • پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري موسسه اعتباري ملل
 • پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري سازمان حفظ نباتات کشور
 • جابجايي مرکز داده مرکزي موسسه اعتباري ملل
 • طراحي و اجراي زيرساخت ارتباطي و ايمن سازي کليه ي ارتباطات موسسه اعتباري ملل اعم از شعبه اي، اينترنت بانک، موبايل بانک، ATM و …
 • طراحي و پياده سازي ديتاسنتر موسسه عسکريه بر پايه آخرين تکنولوژي روز
 • پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان امور اراضي کشور
 • پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران
 • طراحي و اجراي ديتا سنتر مرکزي سازمان تامين اجتماعي کشور
 • ايجاد ساختار منطقي بين گروه توسعه اقتصادي تدبير و شرکت هاي زيرمجموعه و استقرار سيستم Active Directory Forest
 • بازطراحي و بهينه سازي شبکه کامپبوتري و ارتياطي دفاترمرکزي شرکت ارتباطات مبين نت
 • راه اندازي شبکهVPN-MPLSبين سازمان مرکزي و 32 مرکز استان و 300 شهرسنان نابعه و ايمن سازي ارتباط آنها، پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي
 • پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري سازمان دامپزشکي کشور
 • پشتيباني و نگهداري شبکه کامپيوتري بنياد مطهري
 • طراحي شبکه و سيستم ارتباطاتي کارخانجات منير منور
 • پياده سازي سيستمVOIPبين سازمان مرکزي و 32 اداره کل، سازمان دامپزشکي کشور
 • راه اندازي شبکهVPN-MPLSوVOIP، کارخانجات کوشش کاران
 • پياده سازي سيستمVOIPدر مجموعه ي دارالحديث
 • ايمن سازي شبکه شرکت پخش عقاب
 • پشتيباني ونگهداري شبکه بي سيم(outdoor) ، شهرداري الوند
 • راه اندازي Mail Server،ستاد اجرائي فرمان حضرت امام
 • مشاور گروه اقتصادي تدبير
 • آموزش کارشناسان بانک سينا
 • آموزش کارشناسان شرکت ارتباطات مبين نت
 • طراحي و پياده سازي شبکهWANجهت ارتباط ادارات شرکت امرسان
 • آموزش برگزيدگان مرحله سوم اردوي آمادگي چهلمين المپياد جهاني مهارت در زمينه مهارت هاي مورد نياز مسابقات، شامل دوره هاي مايکروسافت، سيسکو، لينوکس و وايرلس
 • طراحي و راه اندازي شبکه شرکت گراد
 • طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، دانشکده علوم حديث
 • برگزاري سمينار دوره هاي تخصصيITبا همکاري انجمن مديريت راهبردي در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
 • طراحي و پياده سازي سيستم ديواره آتش ، شرکت سرمايه گذاري پارسيان
 • طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، شرکت شهر صنعتي البرز
 • طراحي و پياده سازي شبکه بي سيم(outdoor)، شهرداري الوند
 • طراحي و پياده سازي سيستم کنترل پهناي باند و سيستم امنيت شبکه براي دانشگاه پيام نور
 • طراحي و اجراي سيستم دبيرخانه محرمانه و دبيرخانه عادي حراست دانشگاه آزاد
 • طراحي و پياده سازي شبکه شرکتPetronas
 • انتقال کليه سرويس هاي دانشکده حديث از ويندوز به لينوکس
 • ايمن سازي شبکه سازمان ماليات بر ارزش افزوده
 • راه اندازي سيستم امنيتي و سرور ايميل و مديريت پهناي باند در دانشکده علوم
 • پشتيباني ونگهداري شبکه کامپيوتري شرکت نيروگستر سهند
 • مشاور ستاد کل نيروهاي مسلح-فرماندهي مستقل ارتباطات، رايانه و الکترونيک
 • مشاور فناوري اطلاعات دانشگاه علوم حديث
 • مشاورIT شرکت هيونداي عسلويه
 • ارائه سمينارNetwork Security براي شرکت هيونداي عسلويه
 • ارائه سمينار امنيت شبکه هاي کامپيوتري – اداره کل بنادر و کشتيراني
 • ارائه سمينار تکنولوژيPKI –شرکت داده ورزي شمس ( نهاجا)
 • ارائه سمينار بررسي شبکه هايVPN –شرکت داده ورزي شمس ( نهاجا)
 • تدريس دوره هاي تربيت متخصص شبکه(بيش از 20/000 ساعت)