زمینه فعالیت


all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all

all


مشاوره و ارائه راه حل در حوزهIT
طراحی و اجرای پروژه های مرکز داده با آخرین تکنولوژی روز
طراحی و پیاده سازی سیستمهای جامع امنیت ارتباطات و اطلاعات
پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری
طراحی و اجرای پروژه های مجازی سازی
طراحی واجرای سیستمهای NOC
ارائه راه کار جهت بهینه سازی شبکه های کامپیوتری
نصب و راه اندازی سیستم VOIP برپایه تجهیزات Cisco
آموزش دوره هایMicrosoft ،Cisco ،Linux
ارائه سمینارهای آموزشی،توجیهی و… در زمینهIT